שלב 1

פגישת היכרות.
זמן משוער: עד 7 ימים

לאחר יצירת הקשר הראשוני, תקבע פגישה בה נכיר זה את זה ונתרשם מן הבניין.

שלב 2

בדיקות ראשוניות.
זמן משוער: עד 2 שבועות
לא כל מבנה זכאי לתוספת זכויות בנייה מכוח תמ”א 38 ולכן בשלב זה אנו נוודא שהמגרש וצורת הבניין אכן מתאימים לביצוע הפרויקט, נבדוק את נכונות בעלי הדירות בבניין ונכין עבורכם הצעה ראשונית ע”י אדריכל מומחה בתחום.

שלב 3

מינוי נציגות בעלי דירות ובחירת עו”ד בעלי הדירות.
זמן משוער: בהתאם להתגבשות בעלי הדירות 
על מנת לפשט את תהליך העבודה, נמליץ לכם למנות נציגות אשר תעמוד עמנו בקשר שוטף. בשלבים המהותיים בפרויקט, כגון הצגת התוכניות המפורטות, יהיו מעורבים כלל בעלי הדירות. כמובן שבכל שלב, יכול כל אחד מבעלי דירות הבניין ליצור עמנו קשר ישיר בכל שאלה. לאחר מינוי הנציגות תוכלו לבחור עו”ד אשר ייצג אתכם במשך תקופת הפרויקט, ויבטיח את השמירה על האינטרסים המשפטיים שלכם לכל אורך חיי הפרויקט. מימון העו”ד- על-ידינו.

שלב 4

חתימה על הסכם מחייב.
זמן משוער: בהתאם להתגבשות בעלי הדירות 
לאחר שהסכמנו על התוכניות נחתום בינינו על הסכם מחייב. ההסכם יכלול את כל הצדדים המסחריים ויתן ביטוי לתמורות אותן תקבלו (עפ”י התוכניות המוסכמות), ללוחות הזמנים, לערבויות וביטוח וכן לתמורה שלנו. ההסכם יעשה בין עו”ד מטעמינו לבין עו”ד מטעמכם אשר ימומן על ידינו. זה גם השלב בו נחליט על פתרונות הדיור לתקופת הבנייה- בין אם מדובר בדיור חלופי או בשינוי מתווה דירתכם בהתאם לחיזוקים ולשיפוץ.

שלב 5

הגשת היתר בניה.
זמן משוער: עד 6 חודשים
אנו מכינים את התוכניות להיתר ומגישים אותן לעירייה לצורך קבלת היתר בניה. זמן קבלת ההיתר אינו בידינו ותלוי בוועדה ובפרויקט, ולכן נוכל רק להעריך כי מדובר בתקופה שבין 12 ל 24 חודשים.

שלב 6

קבלת היתר בניה ותחילת בניה
זמן משוער: 24 חודשים

סיכום בניה

זהו, הגעתם לשלב המיוחל בו תוכלו כבר ליהנות מהבניין המחודש, הדירות המרווחות, המעלית וכל היתרונות שמביאה עימה ההתחדשות העירונית. אנחנו כמובן נשאר בסביבה ונדאג לפתור כל נושא, שאלה או בעיה שעוד עלולים לצוץ, ונשמח גם לשמוע מכם הצעות לשיפור.